McDonald's
McDonald's Werbespot mit Heidi Klum für den Chicken Gourmet Burger.

Musik:
Drehort:

YouTube Infos:
Hochgeladen: 2007-11-09T00:07:08.000Z
Beschreibung: German commercial for the Chicken Gourmet burger
Kategorie: 24
Tags: heidi, klum, commercial, mcdonalds, tv
Länge:
Aufrufe: